Din byggpartnerDin byggpartner
Din byggpartner
Din byggpartner

Bygglov

Har ni tänkt bygga nytt, bygga till eller göra in- eller utvändiga ändringar?

Vi hjälper er med bygglovsansökan, bygganmälan samt upprättar dom ritningar som behövs.
Bygglov:

Exempel på åtgärder som är bygglovspliktiga inom samlad bebyggelse:
  • Bygga ny huvudbyggnad
  • Bygga nytt garage, carport, förråd eller liknande
  • På- och tillbyggnad (både i plan och på höjden)
  • Ändra användning av en byggnad t.ex. från garage till bostadsrum
  • Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt, t.ex. ta upp eller sätta igen fönster
  • Bygga plank/staket som är högre än 1 meter över mark
  • Bygga mur högre än 0,5 meter, gäller även stödmur
Bygganmälan:

Oavsett om ett bygge kräver bygglov eller inte så måste ni göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Kontakta Maria Lindmark, 070-368 4322